ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީގެ ތިލަދުންމަތީ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކީ ހއ.އިހަވަންދޫ!

"އެޖެންޑާ19 ރަށަށް"، މި ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ގޮސްފިއެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ މި ދަތުރުގެ ފަރާތްތަކުން އެރަށަށް ދިއުމުން ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއް...

0 4 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU