އޭއެފްސީ މެޗުތަކަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދޭން ނިންމައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވީ، އޭއެފްސީ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމ...

0 1 day ago