ކުޅިވަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެ ތިންވަނައަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖިރޯނާ އަތުން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އެއްވަނައިގަ އޮތް ބާސެލޯނާއައި ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު ރެއާލް، ޖިރޯނާ އަތުން ބަލިވީ 1-2 ކުންނެވެ. ޓޯނީ ކްރޫޒް ނަގައިދިން ރީތި ހުރަހަކުން ކަސެމީރޯ ބޮލުން ވައްދާލި ގޯލ...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU