ކުޅިވަރު

ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވާދަވެރި ބުރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމަށްފަހު ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ޓޮލީސޯ އަދި މުލާ ޖަހައިދިން ގޯލުތަކުން ބަޔާން 2-0 ގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ ޑޯޓްމަންޑް އަށް ބްރަންޑްޓް ޖަހައިދިން ގޯލާއެކު 2-1 ...

0 15 minutes ago

އިތުރަށް