ކުޅިވަރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި ފުރަބަންދަށް ލުއިދިނުމުގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފިއެވެ.މިނިސްޓްރީން އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހު...

0 2 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU