ކުޅިވަރު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރާހުރެ ޔުނައިޓެޑް ތިބެން ހަމަޖެއްސި ހޮޓެލް ބަދަލުކޮށްފި

ދުނީޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރާހުރެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ސްޕެއިންގައި ތިބެން ހަމަޖެއްސި ހޮޓެލް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑުން މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ރަފައެލް ބެނީޓޭޒް މިހާރު އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޗައިނާގެ ކްލަބް ޑާލިއާން ޔީފަންގް މީ...

0 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU