ކުޅިވަރު

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ކޫޓީނިއޯ ބަޔާންއައި ގުޅިއްޖެ

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރ ކޫޓީނިއޯ ބަޔާން މިއުނިކްއާ ގުޅިއްޖެއެވެ.ބްރެޒިލްއަށް ނިސްބަތްވާ 27 އަހަރުގެ ކޫޓީނިއޯގެ ޓްރާންސްފާއައި ބެހޭގޮތުން ބާސެލޯނާ ހާމަކުރިގޮތުގައި، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ބަޔާންއަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނީ 8.5 މިލިއަން ޔޫރޫއަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން 120 މިލ...

1 7 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU