ކުޅިވަރު

އާސެނަލް ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނު ސަބަބު ވެން ޕާސީ ހާމަކޮށްފި

ކުރީގެ އާސެނަލްގެ ތަރި އަދި ލެޖެންޑް ރޮބިން ވެން ޕާސީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނު ސަބަބު ހާމަކޮށްފިއެވެ. 22 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ޓްރާންސްފާ ފީއަކަށް އާސެނަލް ދޫކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ އާސެނަލްގެ ފަރާތުން އައު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެން ޕާސީ ބުންޏެވެ...

1 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU