ކުޅިވަރު

ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބާއި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ފެތުމުގެ ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް!

އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ފެތުމުގެ ދާއިރާގައި ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާފައިވާ ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބާއި ގުޅިގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.މި ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކްލާސް ހިންގުމަށް ހަަމަޖެހިފ...

0 3 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU