ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީ އެއްވަރު، ލިވަޕޫލާއި ސިޓީއަށް މޮޅެއް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެއްވަރުވި އިރު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށްފަހު އެނބުރި އައި އޭސީ މިލާންގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް ކުރިހޯދީ އުނދަގޫ ކުރިމަތިލުމަކަށްފަހު 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ...

0 1 day ago