ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑުތަކަށް ނިމުމެއް ނެތް، އަދިވެސް އާކުރަނީ

ޔޫރޯގައި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއެކު ޔޫރޯ އަދި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުތަކެއް އާކޮށްފިއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމާއެކު ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ފަސް ފަހަރު ކުޅެފައ...

0 1 week ago