ކުޅިވަރު

އާޖެންޓީނާ މުބާރާތުން ކަޓާފާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޯޕާ އެމެރިކާގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ނުކުރެވި މުބާރާތުން ވަކިވާން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ. ޕެރެގުއޭއައި ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު މެޗް ނިމުނީ 1-1 ކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާއ...

0 7 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU