ކުޅިވަރު

ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފޮގްބާ ފަންޑްރެއިސްކޮށް ފައިސާގެ އެހީދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ތަރި ޕޯލް ޕޮގްބާ ފަންޑްރެއިސް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ޔުނިސެފް އަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވެސް ނިންމާފައެވެ. ޕޮގްބާ މި ފަންޑ...

2 2 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU