ސުޕްރީމް ކޯޓް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޣަނީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓޫގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅީ ފަނޑިޔާރު ޣަނީ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު 2012 ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ އަމަލެއްގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކ...

0 7 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU