ވޮއިސް އޮފް ރ

ރ.އަތޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ވައުދުވެފައި އޮތްނަމަ އަޅާނެ: ރައީސް ޞާލިހު

ރ.އަތޮޅުގައި މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިތުރު އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވައުދުވެފައިވާނަމަ އެކަން ކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކ...

1 2 weeks ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU