ވޮއިސް އޮފް ރ

ރ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައަރަނީ

ރ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފިއެވެ.ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ރަށްތަކަށް ދަނީ ވަރަށް ގަދައަށް އުދައަރަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެ ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުމަތި ސަރަހައްދު ފެންބޮޑުވެފައިވާކަން ފާހަަގަކޮށްލެވެއެވެ.އުދައަރަމުންދާކަމަށް މިހާތަަނަށް އެނގ...

0 20 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU