ވޮއިސް އޮފް ރ

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާއިން ދުވާފަރުގައި ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާއިން ރ.ދުވާފަރުގައި ހިންގި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ”ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ“ ނިމާލައިފިއެވެ.މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ދުވާފަރުގައި މިމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް އިސްމާޢީލް ޝަރީފެވެ. މި ރަސްމި...

0 1 day ago

އިތުރަށް

  • 1
  • 2
ADS BY DHIRAAGU