ވޮއިސް އޮފް ރ

އިންނަމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ރ. އިންނަމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރަސްމީކޮށް ތައާރަފް ކޮށްދެއވައިފިއެވެެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މި ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޝިންތަކާއި، ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ވަނީ 18 ޖެނުއަރީ 2020ވަ...

0 2 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU