ވޮއިސް އޮފް ރ

ރ.މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބަލިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ.މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ބަލިމީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.އެރަށުގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "މީދޫ ޓައިމްސް" އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ބަލި ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. މި އަންހެންމީހާއަކީ ދާދިފަހުން އިންޑިޔާއަށްވެސް ގޮސް، އިތުރު ފަރު...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU