ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް: ސަންގުޓީވީއަށް 1 ލައްކައަށްވުރެގިނަ ޑޮލަރު!

- 3 months ago 10 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޮޑު ޚިޔާނާތުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބުނު އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަކުން ސަންގުޓީވީ ހިންގާ ދިވެހި މީޑިޔާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަން ފަޅާއަރައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ އޭސީސީގެ ފަރާތުން މިއަދު އާންމުކުރި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓުންނެވެ.

އެ ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 002-700925-7701 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު، އެ ފައިސާތައް ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަންގު ޓީވީ ހިންގާ ދިވެހި މީޑިޔާ ގްރޫޕްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް އެސްއޯއެފްގެ ޑޮލަރ އެކައުންޓުން 130،000 ޑޮލަރ ލިބުނުކަމަށް ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާސީ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް ކުރުމުން ސަންގު ޓީވީއަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިތަކާ ހެދި މިހާރު އެ ޓީވީ ހިންގަމުން އަންނަނީ ކޮކޯނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިހާރު ސަންގު ޓީވީއަކީ ނޫސްވެރިޔާ އިބްރާހިމް ވަހީދް (އަސްވާޑް) ގެ 99% ހިއްސާ ވާ ޓީވީއެކެވެ.

މި ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ކީއްވެތޯ އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

50%

37%

12%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
10 ކޮމެންޓް

ކެޔޮ ކޭވަރު އެއޮތީ އެގިފައި

ކެޔޮ ކޭވަރު އިނގޭނީ ބިތުފަންގި ނެގީމައޭ ބުނޭނު. އަސްވާޑަށް ވަރަށް ކެވިއްޖެ. ދެން އަނގަ ހިމޭނުންލާގެން ހުރޭ %99 ހިއްސާ ގަތީ މާވަރު ވިއްކާގެން ކަން ރިޕޯޓުން އެގިއްޖެ ހާ ހާ ހައް

އަސްވާޑޫ ކަލޭ ގުދޯ ގުދޯ ގޮވާއިރު ކަލޭގެ 7 ގުދު އެބައޮތް

ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ރާއްޖެ ޓީވީ

މި ނޫސް ހިންގާ މީހުންވެސް ހުންނާނީ އެ ލާރީގަ ޖެހިފަ.

އަތުގަ ކޮފީއެއް ބޯލާނެ ލާރި ނެތްއިރު ކުއްލިއަކަށް ޓީވީ ޗެނަލް ހަދައިގެން އުޅުނުތަން ފެނުނީ މިހެންވެދޯ؟

އަސްވާޑޫޑޫ މި ދޯ މާ ބުރޯ ވާކަމަކީ

އަސްވާޑު ވަގަށް މިގޮވީ ވަގު ލާރި ކައިގެން ހުރެ!

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު