ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް(ޕީއެންސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ސަރުކާރުން އުޅެނީ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަން "އައިޖީއެމްއެޗް ނިއު ކޮމްޕްލެކްސް"އަށް ބަދަލު ކުރަން ކަމަށެވެ....

0 1 hour ago
ADS BY ADS BY DHIRAAGU

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ޖީއެފްސީ 2019: އިނގުރައިދޫއިން މާކުރަތުގެ ކޮޅަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރ.އިނގުރައިދޫއާއި އެ އަތޮޅު މާކުރަތު ބައްދަލުކުރި މެޗު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އިނގުރައިދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ....

0 14 hours ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް