ADS BY FAHI CAB
މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 5 ން 8 އަށް ކާފިއު!

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގައި ހަވީރު 5 އިން ރޭގަނޑު 8 ކަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ވަގުތުތެއްކަމުގައި ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ދެންމެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...

1 11 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފޮގްބާ ފަންޑްރެއިސްކޮށް ފައިސާގެ އެހީދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ތަރި ޕޯލް ޕޮގްބާ ފަންޑްރެއިސް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ޔުނިސެފް އަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ....

2 2 weeks ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 3 months ago
އާރާ 4 0 3 months ago
އާރާ 3 0 4 months ago
އާރާ 2 0 4 months ago