މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ) ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް، ގައުމު ބަނޑަށް ޖެހުމަކީ ތަކުރާރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު
އެޑިޓަރުގެ ހޮވުން:
ވޮއިސް ޚާއްސަ ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް
ދުނިޔެ:
ދީން
ކުޅިވަރު
ގެލެރީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ވިނަރެސް ފްލެޓްއަކީ 13 ބުރީގެ 10 ޓަވަރުގައި ހުންނަ ތިން ކޮޓަރީގެ 1344 އެޕާޓްމެންޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިނާ ވިއު، އައުޓާ ވިއު އަދި މެރީނާ ވިއު އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި 902 އަކަފޫޓު ހުންނާނެ އެވެ. ސްޓޭންޑާޑް ވިއު އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނާނީ 883 އަކަފޫޓެވެ.