ADS BY DHUFI
ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އަދާލަތް ޕާޓީއަށްވެސް!

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތަށް ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދި ނައިބް ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ އަހްމަދު އަދީބް މިއަދުގެ ކޯޓު އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އިއުތިރާފްވެފައެވެ. މި އިއުތިރާފާއެކު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ އޭނާ ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެއްކަމަކީ ޝައިހް އިމްރާން، އިލްޔާސް، އިޔާޒް އާއި ޒައިދް ފަދަ ދީނީ އިލްމު އުނގެނި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަމުން އަންނަ އަދާލަތް ޕާޓީއަށް ވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް އަދީބް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމުގެވެ. ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މަންފާ ނުލިބޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނެތް ކަމަށް އަދީބު މިއަދުގެ ކޯޓު އަޑުއެހު...

1 12 hours ago
ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އުދަނގޫ މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވަލާދޮލިދް ވާދަކޮށް 1-0 ގެ ހަނި ނަތީޖާއަކުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ....

0 24 minutes ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 9 months ago
އާރާ 4 0 9 months ago
އާރާ 3 0 10 months ago
އާރާ 2 0 10 months ago