ADS BY HDC
ރައީސް ނަޝީދު ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި ގޮވުމެއް ހިނގައިފި...

1 12 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

އޭއެފްސީ މެޗުތަކަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދޭން ނިންމައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗްތަށް ކުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ....

0 1 day ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ