ރިޕޯޓް
މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގާއިމުވެތިބި ގޮތުގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ އިދާރާތަކުން ހަދާފައިވާ އެސެސްމަންޓްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވޮއިސް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މިރިޕޯޓްގެ
ވާހަކަ:
ދީން
ދުނިޔެ
ގެލެރީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ވިނަރެސް ފްލެޓްއަކީ 13 ބުރީގެ 10 ޓަވަރުގައި ހުންނަ ތިން ކޮޓަރީގެ 1344 އެޕާޓްމެންޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިނާ ވިއު، އައުޓާ ވިއު އަދި މެރީނާ ވިއު އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި 902 އަކަފޫޓު ހުންނާނެ އެވެ. ސްޓޭންޑާޑް ވިއު އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނާނީ 883 އަކަފޫޓެވެ.
ކުޅިވަރު