ADS BY HDC
ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ބަލަނީ

މަޖިލިސް އިދާރާއިން މިރޭ ކުުރި އިއުލާނުގައި ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީން ދިރާސާއެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، އެ ދިރާސާގެ ބެނުމަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ....

1 11 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ހުއްޓާނުލާ ކުރި ޕްރެޝަރަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެކްސިން!

ހުއްޓާނުލާ ކުރި ޕްރެޝަރަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެކްސިން!...

1 1 week ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 1 year ago
އާރާ 4 0 1 year ago
އާރާ 3 0 1 year ago