ADS BY COZUMEL
50000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އެންމެ ކައުންސިލަރެއް!

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނައި ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރެވިގެންދާނޭ އިންތިހާބެކެވެ. އެއްގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތުން މި ބަދަލުތައް ފާހަގަވެގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްގޮތުން އަންހެނުންނަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ %33 ޙާއްސަކުރެވިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %50 ހިއްސާކުރާ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައި، އެކަނބަލުންގެ ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދިން ވަރަށް ފަހި އިސްލާހެކެވެ....

2 11 hours ago
އާރާ 5 0 10 hours ago
ADS BY IAC

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ މުބާލް އަނެއްކާވެސް ގައުމީ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި

ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާހިމް އަނެއްކާވެސް ފެތުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފިއެވެ....

1 5 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 10 hours ago
އާރާ 4 0 1 week ago
އާރާ 3 0 3 weeks ago
އާރާ 2 0 1 month ago