ADS BY PRINT HOUSE
ޗާލީހެބްދޫތޯ ނިއުޒިލެންޑްގެ ނޫރް މިސްކިތްތޯ- އަހަރެންގެ ހިތުތެރޭގައި އުފެދެނީ ރުޅިވެރިކަމެއް!

2015 ވަނަ އަހަރު ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޕެރިހުގައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ކާޓޫންކުރަހައި ފުރައްސާރަކުރި މެގަޒިނެއްނެރުނު ޗާލީ ހެބްދުގެ އޮފީހަށް ދެމމީހަކު ވަދެ ބަޑިޖަހައި 12 މީހުން މަރައި އެގާރަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު މުޅިދުނިޔެއަށް އެޚަބަރުފެތުރިގެންދިޔައީ ޓައިމްބޮމެއްގޮވައިގެން ފެތުރިގެންދާފަދަ ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައެވެ. އެހަމަލާދިނީ އިސްލާމުންގެތެރެއިން ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔަ ދެޓަރަރިސްޓުންކަމަށްވިއެވެ....

0 3 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ރީތި ގޯލް ތަކަކާއެކު މެސީ ހެދި ހެޓްރިކުން ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ބެޓިސްގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 4-1 ކުން ކުރި ހޯދާ ބާސެލޯނާ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އޮތް ލީޑް 10 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާ ކޮށްފިއެވެ. މެސީގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އޭނާވަނީ ތިން ގޯލް ޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. މެސީގެ އިތުރުން މި މެޗުގައި ދެން ބާސެލޯނާއަށ...

0 13 hours ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

މުނިފޫހިފިލުވުން