ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެދުމުގެ މަތިން ނެރެފައިވާ އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގްގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، ހެކިންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެންނެވެ....

0 7 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެ ތިންވަނައަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖިރޯނާ އަތުން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އެއްވަނައިގަ އޮތް ބާސެލޯނާއައި ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު ރެއާލް، ޖިރޯނާ އަތުން ބަލިވީ 1-2 ކުންނެވެ....

0 1 day ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

މުނިފޫހިފިލުވުން