ލަންކާގައި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ނުދޭ: އެމްބަސީ

ސްރީލަންކާގައި މިވަގުތު އުފެދިފައިވާ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ހަފްތާ ބަންދުގައި މީހުން ގިނަ ތަންތަނަށް ދިވެހިން ނުދިއުމަށް ކޮޅުުނބުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އެދިއްޖެއެވެ. އެމްބަސީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިން މި ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް، މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކާފިޔު ހިނގަމުންދާ ގަޑިތަކުގައި ގޭގައި ތިއްބެވުމަށްވެސް އެމްބަސީން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ....

0 20 hours ago
ADS BY PRINT HOUSE

އެންމެ ފަސް

މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019

ކުޅިވަރު

ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ޝޯޝަލް މީޑިއާ ބޮއިކޮޓް ކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ވްލޭސްގެ ޕްރޮފެޝެނަލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ޝޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް މިއަދުން ފެށިގެން 24 ގަޑިއިރަށް ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ މި ނިންމުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކައި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ނިންމި ނިންމުމެކެވެ. މި ސީޒަނުގައި ކުޅެވުނު ޑޮމެސްޓިކ...

0 1 week ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

މުނިފޫހިފިލުވުން