ADS BY DHUFI
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެޗް9 ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރެފި!

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއިން "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ އެކަނިވެރި މައިންގެ ކެޓަގަރީ H6 އަދި ދަފްތަރު ކެޓަގަރީ H9، ލިސްޓް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ފްލެޓް ކޮމިޓީން މި ކެޓަގަރީތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓްނެރެފިއެވެ. ...

2 16 hours ago
ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ހިގުއައިން ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އިންޓަ މައިއޭމީއަށް

އާޖެންޓީނާގެ ސްޓްރައިކަރ ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އަދި ޔުވެންޓަސްއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތަށް އުވާލާ ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކްލަބް އިންޓަ މައިއޭމީއާ ގުޅެން އޭނާ ނިންމައިފިއެވެ....

0 3 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 9 months ago
އާރާ 4 0 9 months ago
އާރާ 3 0 10 months ago
އާރާ 2 0 10 months ago