ސަރުކާރަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ދިން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުން މެންބަރުން ފިލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރޮޒައިނާ އާދަމާއި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އާއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ....

2 10 hours ago
ADS BY ADS BY DHIRAAGU

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

އިމްތިހާނު ސުވާލެއްޖެ ޖަވާބުގައި ރޮނާލްޑޯއަކީ 'ގޯޓް' ކަމުގައި ބުނެ ދަރިވަރަކު ޖަވާބުދީފި

ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަކީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ދުއް އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ކްލަބް ފެންވަރުގައި ހޯދެން ހުރި ހުރިހާ ކާމިޔާބެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. ރޮނާލްޑޯ އަދި މެސީގެ ވާދަވެރިކަމަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ދެމިގެންގޮސްފައިވ...

2 2 hours ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް