މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލު ބިޒްނަސް އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ފާާމެއްކަމުގައިވާ ބްލޭޒަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރާ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް 2019އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ....

0 14 hours ago
ADS BY PROPERTY.MV

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

އިނގުރައިދޫގެ ޒުވާން ޓީމުން ރައްޔިތުން ހެއްވާލައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އެންމެ ހުނަރުވެރި ޓީމްގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެއްް ޓީމަކީ ރ.އިނގުރައިދޫގެ ޓީމެވެ. ޒުވާން ޓީމަކުން ނުކުމެ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކާއި އެކު، އެތަކެއް ބަޔެއްގެ ހިތްތައް ފަތަަހަކޮށްފައެވެ....

0 1 day ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް