ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ 85 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެޗްޑީސީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފެށި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ 85 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ....

0 6 hours ago
ADS BY IAC

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބާއި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ފެތުމުގެ ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް!

އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ފެތުމުގެ ދާއިރާގައި ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާފައިވާ ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބާއި ގުޅިގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

0 3 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 1 month ago
އާރާ 4 0 1 month ago
އާރާ 3 0 2 months ago
އާރާ 2 0 2 months ago