މޯދީއާއި ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި ބައްދަލުވާާން އެދެން: ރައީސް ޞާލިހު

ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާއި ބައްދަލުވާން އެދޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ބީ.ޖޭ.ޕީ ހޯދި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެކަމަށްޓަކައި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހިޒް ނަރެންދްރަ މޯދީއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ގުޅުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދިޔަ ސުލްހަވެރި، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލު ...

0 26 minutes ago
ADS BY ADS BY DHIRAAGU

އެންމެ ފަސް

މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019

ކުޅިވަރު

ބައިބަލާ މިއަހަރު އޮންނާނެ!

ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގެ ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ބައިބަލާ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް އޮންނާނެކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ...

1 3 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

މުނިފޫހިފިލުވުން