އަދާހަމަ: ދިވެހި ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު. ރަހީނުކުރި 12 ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށްފި

ބ އަތޮޅު ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ރަހީނުކުރި 12 ދިވެހިން ދިވެހި ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށް އެރަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަނާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު އެ ރަށަށް އަރައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ބިދޭސީންނާއި ވާހަކަދައްކައި އެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭންފަށާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަހީނުކޮށްފައިވާ 12 ދިވެހިންވެސް މިހާރު ވަނީ ސަލާމަތްކޮށްފައިކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ....

1 2 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފި

ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފި...

0 2 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 6 months ago
އާރާ 4 0 7 months ago
އާރާ 3 0 7 months ago
އާރާ 2 0 7 months ago