ADS BY HDC
ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ސިލްސިލާ ބާއްވަން މިހާތަނަށް ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވޭ: ސަލަފް ޖަމުޢިއްޔާ

ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ސިލްސިލާ ބާއްވަން މިހާތަނަށް ހުއްދައެއް ދީފައެއް ނުވޭ: ސަލަފް ޖަމްއިއްޔާ...

0 4 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ފީފާއިން އަނެއްކާވެސް ޕާކިސްތާނު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ޕާކިސްތާނު ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (ޕީއެފްއެފް) ހިންގުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާކަމަށްބުނެ، އެގައުމު ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގެ އިދާރާކަމަށްވާ ފީފާއިން ނިންމައިފިއެވެ....

0 6 days ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 1 year ago
އާރާ 4 0 1 year ago
އާރާ 3 0 1 year ago