ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކަކީ "ގުދުރަތީ" ކަމެއްތަ؟

ނަސްލީ ތަފާތުތަކަކީ “ޤުދުރަތީ” ކަމެއް ނޫނެވެ!މި ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާތަކުންނާއި މީސް މީޑިޔާގެ މަންސަތަކުގައި އެންމެ ގަދައަަށް ދެކެވެނީ އެމެރިކާގެ މިނިއަޕޮލިސް ޝަހަރުގައި މަރުވި ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ވާހަކައެވެ. ފުލުހެއްގެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއިން ވަކިވާން ޖެހުނު ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އިތުރުވި ނަމެކެވެ. އޭނާގެ ފަހު ވަގުތުތަކުގެ ވީޑިޔޯ ދައުރުވަމުންދާއިރު، އޭގައި އޭނާގެ ކަރުގެ މައްޗަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއް ފައިލައިގެން ހުރެއެވެ. އެވަގުތުގައިވެސް ޖޯޖް ދިޔައީ އޭނާގެ ނޭވާ ހާސްވަމުންދާ ކަމަށާއި އޭނާ މަރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ....

4 9 hours ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފޮގްބާ ފަންޑްރެއިސްކޮށް ފައިސާގެ އެހީދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ތަރި ޕޯލް ޕޮގްބާ ފަންޑްރެއިސް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މި ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވުމަށް ޔުނިސެފް އަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ....

2 2 months ago

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ

އާރާ 5 0 5 months ago
އާރާ 4 0 5 months ago
އާރާ 3 0 6 months ago
އާރާ 2 0 6 months ago