ADS BY HDC
ރައީސް ވިދާޅުވަނީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާޅާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

1 1 day ago

އެންމެ ފަސް

ކުޅިވަރު

ސިޔާސީ

ހަބަރު

މީހުން

ލައިފްސްޓައިލް

ވާހަކަ