ޚަބަރު

ހަތަރު ގައުމެއްގައި ތިބި ދިވެހިންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެމްބަސީތަކުން އެދިއްޖެ

އިންޑިޔާ، މެލޭޝިޔާ ޖަޕާން އަދި ތައިލޭންްޑްގައި މިވަގުތު ތިބި ދިވެހިންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް، އެގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އެދިއްޖެއެވެ.އެ އެމްބަސީތަކުން ކުރި ޓްވީޓެތަކެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެގައުމުތަކުގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ނަން، ގުޅޭނެ ނަންބަރު، ދިރިއ...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU