ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ ހުޅުކޮޅެއް ނިއްވައެއް ނުލެވޭނެ: އުގައިލް

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ ހުޅުކޮޅު ނިއްވައެއް ނުލެވޭނެކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގައިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާާޅުވީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވިޜުއަލް ކޮންޕިއުޓިންގގެ ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަގާމުފުޅު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް ދ...

0 6 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU