ޚަބަރު

ޖިއާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައުޝަން ޖިއާން މަރުވި މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިއްޖެއެވެ.އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ފޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓް...

0 1 hour ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU