ޚަބަރު

"ކެޔޮޅު" އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހުކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ''ކެޔޮޅު އެޕްލިކޭޝަން'' އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.މި އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވަނީ 39 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިންނެވެ. ކެޔޮޅު އެޕްލިކޭޝަނަކީ ދުވަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު ތައްޔާރު ކުރ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU