ޚަބަރު

އަދާހަމަ: ދިވެހި ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު. ރަހީނުކުރި 12 ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށްފި

ބ އަތޮޅު ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ރަހީނުކުރި 12 ދިވެހިން ދިވެހި ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށް އެރަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަނާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު އެ ރަށަށް އަރައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގި ބިދޭސީންނާއ...

1 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU