ޙާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓަކަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކަނޑުމަތީ ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ސްރީލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓަކަށް ސިފައިން އެރީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ސްރީލަންކާ ކައިރިން އުފެދިގެން ދަތުރުކުރަމުންދާ ތޫފާން "ބުރެވި"ގެ އަސަރުގައި ޖެހި މިސްރާބު އޮޅިގެން ކަނޑުމަތިން ހާލުގައި ޖެހުނު ސްރީލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނ...

1 15 hours ago