ޚަބަރު

މިއަދު 148 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދިވެހިން!

ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މިއަދު އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް އިތުރު 148 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަދު އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދުވެސް 117 ދިވެހިން ވަނީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒި...

0 2 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU