ނަބިއްޔާގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްތައް

ހިޖުރައިން 11 ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަރުމަހުގެ 29 ވީ ހޯމަ ދުވަހު، މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޖަނާޒާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ޖަނާޒާއިން ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅަށް އާދަޔާޚިލާފު ތަދެއްގެ އިޙްސާސް ކުރެއްވެން ފެއްޓެވިއެވެ. ހަމައެއ...

0 1 week ago