ރިޕޯޓް

ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެ، އަދިވެސް މަގުމަތީ ބަކަތަޅަންވީތަ!

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިއެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ވާރޭ ވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ހެދިލާއިރަށް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އެކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެއެވެ. ދެތިން ގަޑިއިރު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިއްޖެނަމަ، މަގުމަތީ ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެން ދަތިވުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުށްވެރިކުރަނީ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މ...

3 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU