ރިޕޯޓް

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރަކީ މީތޯއެވެ؟

އައްޑޫ ސިޓީގެ އާބާދީ އަކީ ބޮޑު އާބާދީއެއް ކަަމަށްވުމާއެކު، ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އައްޑޫއަށް ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދައްކައެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުވެސް، އަދި މި ސަރުކާރުވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ފެއްޓެވީވެސް އައްޑޫއިންނނެވެ. އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން...

1 1 week ago

އިތުރަށް

  • 1
  • 2
ADS BY DHIRAAGU