ލައިފްސްޓައިލް

ދޮންކޭލުގެ އެހީގައި މޫނު ރީތިކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެއް!

ދޮންކޭލަކީ ވަރަށް ގިނަ ވިޓަމިން އެކުލެވިގެންވާ މޭވާއެކެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މޭވާއެއްވެސް މެއެެވެ. ގިނަ މީހުން ދޮންކެޔޮ ބޭނުން ކުރަނީ ފޮނި ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި، ފަނި ގިރުމަށެވެ. ދޮންކެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ރީތިވާ ސާމާނުވެސް އުފައްދައެވެ. މި މޭވާ ބޭނުންކޮށްގެން މޫނުގެ ހަން ...

0 3 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU