ދުނިޔެ

ކޮރޯނާ ވައިރަަސް ޖެހިފައިވާ ހަތަރުވަނަ މީހަކު މެލޭޝިޔާއިން ފެނިއްޖެ

ވޫހާން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ހަތަރުވަނަ މީހަކު މެލޭޝިޔާއިން ފެނިއްޖެއެވެ.އެގައުމުގެ ހެލްތް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ.ނޫރް ހިޝާމް އަބްދުﷲ އާއި ހަވާލާދީ ދަ ސްޓާ ނޫހުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި މީހާއަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާާ މީހެކެވެ. މި މަހުގެ 22ވަނަ ދުވަހު 17...

0 2 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU