ދުނިޔެ

އެމެރިކާގައި ނުރައްކާތެރި "ޒޮމްބީ" ބައްޔެއް ފެތުރެނީ!

އެމެރިކާގައި 24 ސްޓޭޓެއްގެ ފުއްލާގެ އާބާދީގެ މެދު ނުރައްކާތެރި "ޒޮމްބީ" ބައްޔެއް ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. "ކްރޮނިކް ވޭސްޓިނގް ޑިޒީސް" ނަމަކަށް ކިޔޭ މި ބައްޔަކީ ފުއްލާ ފަދަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ސިކުނޑިއަށާއި މައިބަދައަށް ހަމަލާދޭ ...

0 10 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU