ދުނިޔެ

މާދަމާ ލަންކާގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުމަށް އިރުޝާދުދެނީ

ސްރީލަންކާއަށް ކުރިމަތިިވި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރިކަމާއި ގުޅިގެން މާދަމާ ޖަމާޢަތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދޭން ފަށައިފިއެވެ.މިގޮތަށް އިރުޝާދުދޭން ފަށާފައިވަނީ މަގުބަރާތައް ހުންނަ ބައެއް މިސްކިތްތަކަށް މާދަމާ ހަމަލާދީފާނެކަމަށް ބުނެ އަޑުތަކެއް ފެތުރެމުން...

0 20 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU