ބިލް ގޭޓްސްއާއި މެލިންޑާގެ 27 އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މެލިންޑާގެ 27 އަހަރުގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެދެމީހުން ނިންމައިފިއެވެ. މިގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ރޭ އެދެމީހުންގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައެވެ. ބިލްގޭޓްސްއާއި މެލިންޑާގެ ކައިވެންޏަށް 3 ކުދިން ލިބިފ...

0 2 days ago