އިންޑިއާގެ ޑިމޮކްރަސީ މަރުވެއްޖެ- ރާހުލް ގާންދީ

އިންޑިއާގައި ޑިމޮކްރަސީ މަރުވެއްޖެކަމުގައި އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރ ރާހުލް ގާންދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ޓެމިލްނާޑޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރާހުލް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ވޭތުވެދިޔަ 6 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ރާވައިގެން ސިސްޓަމެޓިކް ގޮތަކަށް ހަމަލާދެވެމުންގޮސްފައިވާކަމަށެވ...

1 16 hours ago