ދުނިޔެ

ޔޯގާ ހެދީމާ ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވެވޭކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިއުލާންކުރައްވައިފި

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑްބަލީން ރައްކާތެރިވުމަށް ސައިންޓިސްޓުންނަށް ނުހޯދޭވަރުގެ އާ ހޯދުމެއް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮވިޑްވައިރަސްއާއި ދެކޮޅަށް ހަގުރާމަކުރާ ދިފާއީ ސެލްގެ މަސައްކަތް ފެށިގަންނަނީ ޔޯގާއިންކަމަށް އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާ...

1 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU