ދުނިޔެ

އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ތައުޒިޔާ ފޮނުވައިފި

އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު ސުލްތާން ގަބޫސް ބިން ސަޢީދު އަލް ސަޢީދު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.މި މެސެޖް ފޮނުއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ހިތާމައާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، އެމަނިކ...

0 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU