ދުނިޔެ

ކުވެއިތުގެ އަމީރު ދެމިއޮތުމުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި

ކުވެއިތުގެ އަމީރު ޝައިޚް ސަބާހް އަލް އަހުމަދު އަލް ޖާބިރު އަލް ސަބާހް ދެމިއޮތުމުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ.އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރުގައި އެމަނިކުފާނު ދެމިއޮތުމުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވިގެން އެގައުމުގެ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ މީޑިއާއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.1929ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަ...

1 1 day ago

އިތުރަށް