ދުނިޔެ

ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިމަކީ ހިންދޫންގެ ތަނެއްކަމަށް ނިންމައިފި

1992ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ތަޅާލެވުނު ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރި ބިމަކީ ހިންދޫންގެ ބިމެއްކަމަށް އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ 16ވަނަ ގަރުނުގައި ބިނާކުރެވުނު އެ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި މެދު، މުސްލިމުންނާާއި ...

0 6 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU