ދުނިޔެ

ލަންކާގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ޔޫއެންޕީއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް، އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ފަހުން ރަނިލް މަޖިލީހާއި ދުރަށް!

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގައި ބޭއްވި ސްރީލަންކާގެ އާންމު އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން އެގައުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް އޮތް އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީކަމުގައިވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ ނުވަތަ ޔޫއެންޕީއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.އެގޮތުން އެގައުމުގެ މީޑިޔާއެއްކަމަށްވާ "ނިއުސްވަޔަ...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU