ދުނިޔެ

ިޒިމްބާބްވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޒިމްބާބްވޭގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަަންދެން ވެރިކަން ކުރެއްވި އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.އުމުރުފުޅުން 95އަހަރުގައި މުގާބޭ އަވަހާރަވީ އެބޭފުޅާގެ ބަލިހާލުކޮޅަށް ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ.30 އަހަރު ވަންދެން އެގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި މުގާބޭގެ ވެ...

0 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU