ހެއިޓީގެ ރައީސްގެ ގައިކޮޅަށް ބަޑިޖަހައި އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ހެއިޓީގެ ރައީސް ޖޮވޮނެލް މޮއިސްގެ ގައިކޮޅަށް ބަޑިޖަހައި އަވަހާރަކޮށްލައިފިއެވެ.ހެއިޓީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކްލޯޑް ޖޯސެފް ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުގައި ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި، ކާކުކަން ނޭނގޭ ބަޔަކު ވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެ ރައީސް މޮއިސްގެ ގައިކޮޅަށް ބަޑިޖަހައި އަ...

0 3 weeks ago