ދުނިޔެ

އިންޑިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން އޯއައިސީއަށް ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ޔޫއޭއީއިންވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފި

އިންޑިޔާގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަމަލުތައް ބަލައިދޭން އެދި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)އަށް ޕާކިސްތާނުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުންވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި 19 މެއި ދުވަހު އޮތް އޯއައިސީގެ ވާޗުއަލް މީޓިންގ ...

0 18 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU