ދުނިޔެ

ސޫދާންއިން ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ކުރަމުންދިޔަ އުންމީދު ނިމުނީ؟

2010 ވަނަ އަަހަރުގެ އަރަބި ބަހާރަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނާނެ، އަދި ހަނދާނުގައި ހުންނާނެ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަރަބި ދުނިޔޭގައި ގޮށްމުށުގެ ވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ދެކުނު އެތައް ވެރިއެއްގެ ވެރިކަމަށް ހިތި ނިމުންއައެވެ. ތޫނިސްއިން ފެށުނު މި ބަދަލުގެ އޮއެވަރު އައި ދ...

0 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU