ދުނިޔެ

އިނގިރޭސީންގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ބޮރިސް ޖޯންސަން!

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރކަމުގެ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަދި ލަންޑަންގެ ކުރީގެ މޭޔަރ ބޮރިސް ޖޯންސަން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމުގެ ވޯޓުގައި އިސްކޮށް ކެމްޕެއިންކުރެއްވި ބޮރިސް އެމަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އެޕާޓީގެ 92،000އަށްވުރެ ގ...

0 3 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU