ވިޔަފާރި

ދިރާގު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް 19-26 މާރިޗު އަށް ބަންދުވާނެ

ދިރާގު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް 19 – 26 މާރިޗު 2020 އަށް ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމާ ކޮށްފިއެވެ.ދިރާގުން ބުނީ ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ބެހޭގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) އާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދެއްވާދައިވާ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ދިރާގު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް 19 ...

1 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU