ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް އައިސްފިނަމަ ކޫއްޑޫ މެނޭޖްކުރަން ދަތިވާނެ: ފައުޒީ

މިހާރުގެ ޙާލަތުގައި ރަނގަޅު މަސްވެރިކަމެއް އައިސްފިނަމަ ކޫއްޑޫ މެނޭޖްކުރަން ދަތިވާނެކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިފްކޯގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަރުކަޒު ކަމަށްވާ ކޫއްޑޫ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގް ގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ...

0 2 days ago