ޕޮލެންޑުގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް

ޕޮލެންޑުގެ ޤައުމީ އެއާލައިން ލޮޓް ޕޮލިޝް އިން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.ލޮޓް ޕޮލިޝްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ކުރާނީ ޕޮލެންޑުގެ ވެރިރަށް ވޯސޯ އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އަށެވެ.އެއެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް އަދި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޗާޓާޑް ދަތުރުތަކެކެވެ. މި ދަތުރުތައް...

0 6 days ago