ވިޔަފާރި

އުރީދޫ މަސްރޭސް:2018 ވަނައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އިނާމު ހަވާލު ނުކުރާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ!

ފާއިތުވި 10 އަހަރުވެސް އުރީދޫ އިން ބާއްވަމުން އަންނަ މަސްރޭސް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވަނިކޮށް ނިމިދިޔަ 2018 ވަނައަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަން ޓީމަށް އިނާމު ހަވާލުނުކުރާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.އެގޮތުން އެޓީމްގެ މެންބަރުން މިހާރު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިކަމާ ނުރުހުން ފ...

2 2 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU