ވިޔަފާރި

އައްޑޫ ސިޓީއާއި ހުވަދޫ އަތޮޅާއި ދެމެދު މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ

އައްޑޫ ސިޓީއާއި ހުވަދޫ އަތޮޅާއި ދެމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ.އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގާ އޭއައިއޭގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގައިސް ނަސީރު ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ ނޮވެމ...

0 1 day ago

އިތުރަށް