ވިޔަފާރި

އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ތިން ރަށެއްގައި ގާއިމްކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރ މިހާރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށި، ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުގައި ހިމެނޭ ސެލްފް-ސާވިސް ކިއޮސްކްތައް މެދުވެރިކޮށް، ބޭނުން ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ޕްރިޕެއިޑް ރީޗާރޖްކޮށް، ބިލަށް ފައިސާ...

0 12 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU