ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން އަތޮޅު ރަންގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ވާޗުއަލް ރަންއެއް ބާއްވަނީ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން "އަތޮޅު ރަން" ގެ ނަމުގައި ވަރޗުއަލް ރަންއެއް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އިއުލާން ކުރެވުނު މި ރަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. 28 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ރަން އަކީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ދިވެހިންނާއި އެކު...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU