ވިޔަފާރި

އެޗްއެސްސީ މޯލްޑިވްސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

ޔޫރަޕްގެ މަގުބޫލު ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ އެޗްއެސްސީ މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އާ ޝޯރޫމެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.މަޖިދީމަގު ހީނާމާގޭ ޕާކިންގ ޒޯން ކުރިމައްޗަށް ވާކަހަލަ ގޮތަކަށް ހެދިފައިވާ ދެ ފަންގިފިލާގެ މި ޝޯރޫމްގައި އެޗްއެސްސީ މޯލްޑިވްސްއިން އެތެރެކުރާ...

0 18 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU