ވިޔަފާރި

ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފޯރަމްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.މި ފޯރަމްގައި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅ...

0 21 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU