ދުނިޔެ

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ބުނި ބަސްތަކަށް މައާފަށް ނޭދޭނަން: ޑރ.މަހާތިރު

އިންޑިޔާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު އޮތް ޖައްމޫ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ބުނި ބަސްތަކަށް މައާފަށް ނޭދޭނެކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތިރު ބިން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ...

0 1 day ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU