ދުނިޔެ

ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސިރިސޭނާ ވާދައެއް ނުކުރޭ!

އަންނަ މަހު އޮންނަ ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވާދަނުކުރައްވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.އެގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރި އިއުލާނެއްގައި ވާގޮތުގައި މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 41 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. އެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓްގައި މިހާ...

0 1 week ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU