ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޢީދު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފި

ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މިއަދު ކުރެވުނު ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދުގެ ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި، ބުނެފައިވަނީ، މިފަދަ އުފާވެރި ދުވަހެއްގައި ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، އިސްލާމީ&n...

0 1 month ago