އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއިން މިކުރީ ކޮންކަމެއް؟

1989 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ އޭގެ ގާތްގަނޑަށް 10 އަހަރުކުރިން، 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބިމަށް އަރައިގަތް ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ސިފައިން ހިތި ބައްޔަކުން ބަލިވެ، އެ ޤައުމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ. ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ 15...

0 1 week ago