ޚަބަރު

ދުވަހަކުވެސް ރިޝްވަތު ނުނަންގަވާކަމަށް ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދުވަހަކުވެސް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން މީހެއްގެ ކިބައިން ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިނުވާނެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިހެން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި އޮތް ޖޭއެސްސީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަ...

0 7 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU