ޝައިޚް މުޖުތަބާ ހަމީދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ ޝައިޚް މުޖުތަބާ ހަމީދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.މުޖުތަބާ ހަމީދު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ޙާޒިރުވާން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.ސަލަފް ޖަމިއްޔާގެ ދައުވާ ކޯޑިނޭޓަރު، މުޖުތަބާ ފުލުހުންގެ އިދާރ...

0 2 minutes ago