ޚަބަރު

ސަރުކާރަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ދިން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުން މެންބަރުން ފިލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރޮޒައިނާ އާދަމާއި، މ...

2 10 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU