ކޮންމެ ރަށަކުން އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޭޖެންޓުން އައްޔަންކުރަނީ

އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކުމަށް އެޖެންޓަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެސްޓީއޯއިން އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް މާރޗް މަހު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މިކަަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވި ފަރާތްތަކާ ބުރާސްފަތި ...

0 3 minutes ago