މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ އަނިޔާތަކުން އަރައިގަނެ ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ދިއުމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އަނިޔާތަކުން އަރައިގަނެ، ހެޔޮހާލުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ދިއުމަށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އަނިޔާތައް ވަރަށް ގިނަކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ...

0 1 hour ago