ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މެންބަރު ރިޒާ މާދަމާ ހުވާކުރައްވަނީ

- 2 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ، މާދަމާ މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ މިއަދު ވިދާޅުވީ ރިޒާ ހުވާ ކުރެއްވުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން މެންބަރުންނަށްވުރެ ފަހުން ރިޒާ ހުވާކުރައްވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވުމަށްފަހު އެނބުރި ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ރިޒާއަކީ ނިމިދިޔަ އަށާރަ ވަނަ މަޖިލީހުގައިވެސް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެކެވެ.

ރިޒާ އަށް ހުވާލައިދެއްވާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ތިޔަކަލޭގެ ތީ ވޯޓުވިއްކާ ހުވަޔާ އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނެ މީހެއްނޫން.

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު