ADS BY VOICE

މެންބަރު ރިޒާ މާދަމާ ހުވާކުރައްވަނީ

- 1 year ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ، މާދަމާ މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ މިއަދު ވިދާޅުވީ ރިޒާ ހުވާ ކުރެއްވުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން މެންބަރުންނަށްވުރެ ފަހުން ރިޒާ ހުވާކުރައްވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވުމަށްފަހު އެނބުރި ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ރިޒާއަކީ ނިމިދިޔަ އަށާރަ ވަނަ މަޖިލީހުގައިވެސް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެކެވެ.

ރިޒާ އަށް ހުވާލައިދެއްވާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ތިޔަކަލޭގެ ތީ ވޯޓުވިއްކާ ހުވަޔާ އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނެ މީހެއްނޫން.

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު