އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ހިންމަފުށީގައި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން މިނަމުގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށްދާ "އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް" ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް މިއަދު ކ.ހިންމަފުށީގައި ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން މިހާރު ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިންޑިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ތިބިކަމަށް ބުނެ އެ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ "މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހިން" މިނަމުގައި އިދިކޮޅުން ފަށާފައިވާ ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެކެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

މި ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް ޕެޓިޝަންގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދު ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގަނީވެސް މިކަމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ލީޑާރަޝިޕްގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެކޯލިޝަނުން ބުނެއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.