2003 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރާއްޖެ ނުކުންނަނީ: އޭރުގެ ކެޕްޓަން ތޮއްޑޫ ނިޒާމަކީ 1997 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ލަންކާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔެއް،

1984 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލަންކާއިން ދިވެހިރާއްޖެ ކޮޅަށް 4 ގޯލް ޖެހުން!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ލަންކާގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ދެމެދު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެވުނު މެޗަކީ 1984 ލަންކާގައި ކުޅެވުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައެވެ.

އެމެޗު 5-2 ލަންކާ ކާމިޔާބުކުރި އިރު، ފާއިތުވި 36 އަހަރުތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއާ ލަންކާ އާއި ދެމެދު 21 މެޗު ކުޅެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ 08 މެޗުން ލަންކާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައި ވާއިރު ލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިކުރެވިފައިވަނީ 03 މެޗުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދެޓީމު ވާދަކުރި 10 މެޗެއް ނިމިފައިވަނީ ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ވާދަވެރި މެޗެއްގައި ލަންކާއަށް ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދިފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރެއްގައެވެ. އެއީ 2000 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ބޭއްވުނު ގޯލްޑަންޖުބުލީ އިންވިޓޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޕެނަލްޓި ޖަހައިގެން 7-6 ނެވެ.

1984 ވަނަ އަހަރު ލަންކާ އިން ރާއްޖެ ކޮޅަށް ފަސް ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް 1991 ވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މެޗެއްގައި ލަންކާއާއި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ދިވެހި ޓީމް ވަނީ 1-0 ލަންކާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން 1998 އަހަރު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި 2-2 ރާއްޖެއާއި އެއްވަރުކުރި މެޗު ފިޔަވާ ލަންކާއަށް ރާއްޖޭގެ ގޯލައް މެޗެއްގައި އެއް ލަނޑައްވުރެ ގިނަ ލނަޑު ވައްދާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 1999 އަހަރު ސާފް ގޭމްސްގައި 4-0، 2009 އަހަރު ސާފްޗެންޕިއަންޝިޕްގައި 5-1 އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 10-0 ލަންކާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ފެށި މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭން ހަތަރު ގޯލުގެ ލީޑެއް ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހުހާފުގައި ލަންކާއިން މިވަނީ ރާއްޖެ ކޮޅަށް 4 ލަނޑުޖަހައި  މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ލަންކާއަށް ފުޓްބޯޅައަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ. ފާއިތުވީ 36 އަހަރު އެޓީމަށް ހާސިލު ނުކުރެވުނު ކަމެއް މިއަދު އެޓީމަށް ހާސިލުވެއްޖެއެވެ.

 

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.