ADS BY IAC

ލަންކާގެ ޕިކްމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގައި ފަަށަނީ

- 4 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ސްރީލަންކާގައި ޓެކްސީ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ މަޝްހޫރު އެޕްލިކޭޝަނެއްކަމުގައިވާ ޕިކްމީން ރާއްޖޭގައި ދަތުރުތައް ފެއްޓުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދޭ ޓެކްސީތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތަކުގައި ރަޖިސްޓަރ ވާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އެއީ ސްރީލަންކާގެ ޕިކްމީ، އަދި ރާއްޖޭގެ އަވަސް ރައިޑާއި އެއައީ އެވެ.

ޕިކްމީ އަކީ ލަންކާއަށް ދާ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު