ވިޔަފާރި

ދިރާގު "މަމެން" ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ދެނީ

ދިރާގު މަމެންގައި "މަމެން ރިފެރަލް" ފީޗަރ އާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭނެގޮތް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. "މަމެން ރިފެރަލް" ފީޗަރ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު މަމެން ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުން އާއިލާ އާޢި ރައްޓެހިންނަށް "މަމެން" ޕްލޭންސް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް "ރިފަރ" ނުވަތަ ދައުވަތުދީގެން ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބިގެންދާނެއެ...

0 8 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU