ADS BY VOICE

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނެއް ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

- 6 days ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، އެ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވަ 48 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 2 ފިރިހެނުން ވެގެން 48 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ހުށަހެޅުނު ކަން އިއްޔެ ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައި ވާއިރު، އެ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ 2 ފިރިހެނުން އެ މީހާ ރޭޕް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަން އިއްޔެ ވަނީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މި ގޮތުން 2 ފިރިހެނުން އެ އަންހެން މީހާ ގޮވައިގެން އައްޑޫގެ ވާ ސަރަހައްދަށް ދާ މަންޒަރު ބައެއް މިހުންނަށް ފެނިފައި ވާކަމަށާއި، އެ އަންހެން މީހާ އެސަރަހައްދުން ފެނުންއިރު އޮތީ ބަރަހަނާ ހަލުގައި ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ރޭޕްގެ އެކިއެކި މައްސަލަ އަންނަނީ ފެންމަތި ވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު