ADS BY VOICE

މަސައްކަތު މޫދަށް އެރިއުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތި ހަދަން މޫދަށް އެރުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ދޯންޏެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އަކުނިވަޔަށް ދަމައިގެން ހާލު ދެރަވެގެން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިމާޒް ނިޔާވުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރިއިރު އޭނާ އެބައްޔަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލްއެއް ވޮއިސްއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު