ADS BY PIZZA KITCHEN

ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ފަތުރުވެރިން ދެން ބޭނުންވާނީ 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް!

- 3 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުމުގެ 72 ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް އޮތް އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ކޮަށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިން މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އައުމުގެ 96 ގަޑިއިރުނުވާ ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ ހުށައަޅަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. މިގެނެވުނު ބަދަލާއެކު އެހެން ދުރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރތައް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެެރިން އަންނަ އަދަދު އަދިވެސް ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްވަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު