ADS BY PIZZA KITCHEN

އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގައި ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ދަގަނޑޭ، އަވަހަށް ވޯޓްދީ!

- 2 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އޭޝިޔަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަނުން ކްލަބްތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ޖަހާފައިވާ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމަށް ބާއްވާ "އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް"ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓު ނަގައިގެން އެއްވަނަ ހޮވާ މި ޗެލެންޖްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް އޭނާ ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ޑާކާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮހެލް ރާނާ ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކުއާޓަރ ބުރުގައި ދަގަނޑޭއާއި ވާދަކުރަނީ ވިއެޓްނާމްގެ ހަނޯއީ އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މި ބުރުގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ ނިމޭއިރު، ދަގަނޑޭ މިވަގުތު ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ހަނި ލީޑަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ލީޑް ފުޅާކޮށް މޮޅުވުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ވޯޓުދެވޭނެއެވެ.

މި ޗެލެންޖްގައި ދަގަނޑޭ ވާދަކުރަނީ 2013ވަނަ އަހަރު އޭނާ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު އިރު، އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޕާސިބޯއާ ދެކޮޅަށް ޖެހި ގޯލަކުންނެވެ. އެގޮތުން ގޯލް ކީޕަރާއި ޑިފެންސްގެ ކުޅުންތެެރިން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު އޭނާ ޖެހި މި ގޯލަށް އޭރުވެސް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފްކޮށްފައެވެ.

މި މެޗްގައި ނިއުރޭޑިއަންޓުން ހަތްގޯލު ޖެހިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ ދަގަނޑޭއެވެ.

ދަގަނޑޭއަށް ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި މި ޖުމްލައަށް ފިއްތަވާލައްވާށެވެ. އަދި ހުޅުވޭ ލިންކުން ވޯޓްދެއްވާށެވެ.

83%

16%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު