ADS BY PIZZA KITCHEN

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައީސަށް ދަންނަވަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީން ފާސްކޮށްފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ޕާޓީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މިއާއި އެކު އެބޭފުޅާގެ އިތުބާރު ނެތްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް ޞާލިހަށް ދެންނެވުމަށް ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް، ސައިންސް މިނިސްޓަރ މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕަށް 10 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ވަނީ ހުށަހަަޅާފައެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޓެލެކޮމިޔުނޭޝަން ގާނޫނުގައި ބުނާ ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން ހަދަންޖެހޭއެއްވެސް ގަވާއިދެއް، މަގާމުގައި ދެ އަހަރު ވީއިރުވެސް ހައްދަވާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އެކިފަހަރުމަތިން މަލީހަށް އަމާޒުވެފައި ވީނަމަވެސް، ގިނަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މަލީހަށް ފާޑުކިޔާފައި ވަނީ އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ނުކުރެވޭތީއެވެ. ނަމަވެސް މަލީހް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންޓެންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު