ADS BY PIZZA KITCHEN

މުޙިންމު ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޚާއްސަ ސްކޮލާޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ އިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ޤަޢުމަށް ބޭނުންވާ މުޙިންމު ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސްކޮލާޝިޕްތަކަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ސްކޮލާޝިޕްތައް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިއަދު ޔުނިވާސިޓީގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމީޔާތެއްގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ޢަލީ އެވެ.

އެރަސްމިއްޔާތުގައި ިވާހަކަ ދައްކަމުން އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލާޝިޕްތަކަކީ މުދައްރިސްކަމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ވެލްޑިންއާއި އެއާ ކޮންޑިޝަނިންގެ އިތުރުން މެރިޓައިމް ދާއިރާއެވެ.އަދި މިސްކޮލާޝިޕް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވެސް އެމްއެންޔޫ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްއެންޔޫ އިން ބުނީ ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި، އެކޯހަކަށް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ނުވަތަ އެކެޑެމިކް މެރިޓަށް ބަލާނެ ކަމުގައެވެ.އަދި ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ކޯސް ފަސްކޮށްފިނަމަ ސްކޮލާޝިޕް ގެއްލޭއިރު ކޯސް ބަދަލުކުރި ކަމުގައި ވިއަސް ސްކޮލާޝިޕް ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ.އެހެންކަމުން ކޯސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި ނަމަ ނުވަތަ ހާޒިރީ 80 އިންސައްތައަށްވުރެ ދަށްވިއަސް ސްކޮލާޝިޕްއަށް ދައްކާ ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލާނެ ކަމުގައެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު