ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އާއި މަކުނުދޫން އިތުރު ކޯވިޑް ކޭސްތަކެއް!

- 2 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީން އާއި ހދ. މަކުނުދޫން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއްފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މި ދެމީހުންނަކީ ނިމުނު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން އެ ސިޓީއަށް ދިޔަ ދެމީހުން ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ކޭއާރުއެޗް) މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މީގެއިތުރުން މަކުނުދޫން ޕޮޒިޓިވްވީ ހޯމް ކަރަންޓީން ނިންމައި، ނެގި ސާމްޕަލުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ. އެ މީހާއާއިއެކު އިތުރު ހަތަރު މީހުން އެ ގޭގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބިކަމަށް ވެސް ކޭއާރްއެޗްއިން ވިދާޅުވިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވީ ބިދޭސީއެކެވެ.

މީގެކުރީން ވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީން ވަނީ ކޯވިޑް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައެވެ. އަދި މަކުނުދޫން ވެސް ވަނީ ކޯވިޑްގެ ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭހެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުފެނިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ހަލުވި ކަމާއެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރެން ފަށާފައިވާއިރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްއާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކުއެޅުން މަޖުބޫރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު