ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިންތިޚާބު ބާއްވަން އުޅެނީ ވާދަވެރިން ރަށު ބަންދުކޮށްގެން: އަބްދުއްރަހީމް

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ސަރުކާރުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަން އުޅެނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ރަށު ބަންދުކޮށްގެން ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވައިފި ނަމަ އެމްޑީޕީ ލަދު ގަންނަވާލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ބޭރަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އުނދަގޫ ކުރުން ކަމަށާއި، ދައުވާ ކުރީ ސަރުކާރު އިސްވެ އޮވެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލަތަކުގެ އިންތިހާބު ދުވަސްވަރު. އެ ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ރަށު ބަންދުކޮށްގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ." އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ ގިނައިން ސިޔާސީ ދައުވާ އުފުލިޔަސް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު