ADS BY INTERNATIONAL AID

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޕްރޮގްރެސް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބައެއް ބަންދުކޮށް މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ފުލުހުން ދަނީ ބެރިކޭޑް ޖަހައިގެން އެ ސަރަހައްދުގަައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެއްވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާތީ އެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު